Reklamacije

Prava na reklamaciju

Kupac ima pravo na podnošenje prigovora u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača i Pravilnika o postupku i načinu rešavanja reklamacija kupaca na robu. Kupac ima pravo da izjavi prigovor odnosno da uputi Prodavcu obaveštenje o fizičkim (materijalnim) nedostacima na robi, u roku od 2 dana od dana prijema robe, u suprotnom se smatra da je robu primio u ispravnom stanju.

Zakon ne predviđa povratak sledeće robe:

  • robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja.
  • zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke.

Svoj zahtev za reklamaciju na proizvode kupljene u Bellezza Cosmetics d.o.o. kupac može prijaviti upućivanjem email–a na adresu office@bellezza-cosmetics.com ili na broj telefona firme. Obavezan deo sadržine Zahteva za reklamacije jeste broj transakcije (broj pošiljke koji ste dobili u email poruci prilikom potvrde kupovine) i broj fiskalog računa po kome je transakcija realizovana. Prodavac će na upućen zahtev odgovoriti saglasno zakonski definisanim rokovima, prosleđivanjem reklamacionog lista na email koji je Kupac označio kao kontakt u kome će biti sadržana i odluka Prodavca o daljem postupanju po pitanju prosleđene reklamacije.

Uslovi korišćenja i upotreba ovog sajta podleže zakonima Republike Srbije, i u slučaju spora nadležni su sudovi u Kraljevu uz primenu prava Republike Srbije. Ukoliko ste stanovnik druge zemlje, Uslovi korišćenja i Vaše korišćenje sajta podleže zakonima Vaše zemlje.

Reklamacija oštećene pošiljke

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj +381 65 953 25 33 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu office@bellezza-cosmetics.com i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Reklamacija promašene pošiljke

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24 h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj +381 65 953 25 33, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu office@bellezza-cosmetics.com i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.